Hadits  

BantenNet – Salah satu keutamaan islam adalah mengajarkan akhlaqul karimah kepada penganutnya dalam segalah hal, islam telah mengajarkan sikap seorang…